Telèfon del Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC

Pots contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través dels següents telèfons tot i que et recomanem,  per tal d’evitar-te esperes innecessàries, fer servir el formulari de contacte, mitjançant el botó “obre una petició“, que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina: 900 90 50 90 (+34) 93 272 25 01 […]

TGEN – Com podeu crear una tramesa genèrica?

1. Què necessiteu per crear una tramesa genèrica?1.1 Què necessiteu per crear una tramesa genèrica? Cal que tingueu instal·lat en l’ordinador: La versió Adobe Reader 8.1 o superior. Un certificat digital T-CAT vàlid per signar la tramesa genèrica o o la comunicació de resposta, que en ambdós casos és obligatori. La darrera versió del Safesign. […]

TGEN – Com podeu respondre una tramesa genèrica rebuda?

IntroduccióLa tramesa genèrica permet fer una resposta des de d’EACAT, que anirà lligada a la tramesa d’origen, a través del flux de tramitació. Com podeu visualitzar una tramesa genèrica rebuda?Els usuaris que tenen accés a les trameses genèriques rebudes són: Els usuaris que disposen del rol de registre. Els usuaris o grups als quals l’usuari […]

TGEN – Qui pot visualitzar i treballar amb una tramesa genèrica?

1. Què són els grups d'usuaris?Els grups d’usuaris permeten assignar usuaris a una tramesa genèrica determinada, per tal que la puguin gestionar (visualitzar i respondre, en cas que sigui necessari). Trobareu més informació dels grups d’usuaris en la FAQ GU – Com crear grups d’usuaris? S’accedeix a aquesta funcionalitat a través de les icones . […]

TMAS – Canvis en el procés de signatura de la TMAS

Se simplifica el procés de signatura del servei anomenat Tramesa d’informació, escrit i documents (TMAS), ja que el servei de Programari de signatura avançada (PSA) que s’utilitza per signar es dona de baixa . Els canvis que s’han implementat són els següents: Quan els destinataris són administracions públiques : Ja no és possible signar el […]