SIG – Com s’utilitza el nou applet de signatura -Vàlid Signador-?

El Vàlid Signador és una solució que permet la signatura amb certificat digital, mitjançant la generació d’un fitxer JNLP que l’usuari haurà d’executar en el seu ordenador. A diferència de l’applet de signatura, el fitxer JNLP s’executa fora del context del navegador, per aquest motiu hauria de funcionar independentment del navegador amb el qual s’hagi […]

SIG – Com se signen els formularis web fets amb tecnologia .net?

1. IntroducccióActualment tots els serveis del Catàleg de tràmits d’EACAT que tenen tràmits, que utilitzen formularis fets amb tecnologia .net, els anomenats habitualment dins de l’argot d’EACAT com a formularis web, se signen electrònicament amb el certificat T-CAT de l’usuari  i utilitzen l’aplicació del Signador.   Aquesta aplicació és compatible amb qualsevol navegador, però és […]