SIG – Com s’utilitza el nou applet de signatura -Vàlid Signador-?

El Vàlid Signador és una solució que permet la signatura amb certificat digital, mitjançant la generació d’un fitxer JNLP que l’usuari haurà d’executar en el seu ordenador. A diferència de l’applet de signatura, el fitxer JNLP s’executa fora del context del navegador, per aquest motiu hauria de funcionar independentment del navegador amb el qual s’hagi […]

SIG – Com se signen els formularis web fets amb tecnologia .net?

1. IntroducccióActualment tots els serveis del Catàleg de tràmits d’EACAT que tenen tràmits, que utilitzen formularis fets amb tecnologia .net, els anomenats habitualment dins de l’argot d’EACAT com a formularis web, se signen electrònicament amb el certificat T-CAT de l’usuari  i utilitzen l’aplicació del Signador.   Aquesta aplicació és compatible amb qualsevol navegador, però és […]

SIG – Què vol dir “certificat invàlid o revocat”, en enviar un PDF?

Poden ser diversos els motius que fan que en enviar un PDF mitjançant el botó "Envia" del PDF o a través de la finestreta de registre d'EACAT el resultat de l'enviament sigui "Certificat de signatura invàlid o revocat" o "Signatura del formulari invàlida". Els motius que tenim detectats són: 1. Que el certificat no sigui [...]

SIG – Solucions d’accés a EACAT amb algunes T-CAT

S’han detectat diverses situacions on es pot produir un error d’accés a EACAT quan s’utilitza la T-CAT. Aquestes situacions tenen a veure amb l’algorisme de hash per a connexions segures que utilitza el certificat digital T-CAT. Pot ser que utilitzin l’algorisme SHA-1 o l’algorisme SHA-2. En funció de quin d’aquests algorismes es tracti hi haurà […]