GS – Per què un usuari no pot veure un servei autoritzat pel gestor?

El més comú sol ser que l’usuari no hagi tancat la sessió un cop autoritzat. Per tal que l’assignació dels permisos sigui efectiva, cal que l’usuari tanqui totes les finestres del navegador i torni a accedir a EACAT. També és possible que manqui algun dels permisos necessaris per poder visualitzar el servei. Veure FAQ: De […]

GS – Quin rol necessito per visualitzar un servei a EACAT tràmits?

Per a que es pugui visualitzar el servei, és necessari que el gestor d’usuaris assigni, el rol d’edició o signatura, d’aquest. En cas que només s’assigni el de visualització només es podran veure els assentaments de registre d’entrada i sortida d’aquest servei, a través de l’àrea general d’EACAT.  

GS – Rols genèrics per als serveis de tramitació

Els rols comuns definits a la majoria dels serveis de tramitació a EACAT, són els següents: Consulta: Permet visualitzar els registres d’un determinat servei. Edició: Permet editar les trameses del servei. Edició i Signatura: Permet editar i signar les trameses del servei. Aquests tres rols són excloents. En aquest sentit, el  rol d’edició inclou el […]

GS-Relació entre els títols estesos i abreujats dels serveis de Salut

El Departament de Salut publica un conjunt de serveis que possibilitaran la comunicació electrònica entre els seus serveis territorials i els ens locals. Els títols d’aquests serveis reprodueixen l’organització territorial d’aquest departament i, fins i tot en alguns casos diversos territoris s’agrupen en un sol servei. Tot això fa que els títols dels serveis siguin […]

GT – Com adjuntar documents a un formulari PDF?

La majoria de tràmits que formen un servei del Catàleg de serveis d’EACAT estan definits tecnològicament com a formularis PDF. En aquests casos, la documentació que s’adjunta als tràmits, si escau, es pot trametre de 2 maneres en funció del seu pes, nombre de documents adjunts permesos i de com el prestador del servei ha […]

GT – Com descarregar un arxiu adjunt d’un formulari PDF?

La majoria dels tràmits que conformen un servei estan definits, tècnicament, com a formularis PDF. Aquests formularis, de vegades, porten arxius adjunts que cal descarregar. Per visualitzar aquests arxius adjunts al formulari PDF, cal fer el següent: Cerca el flux de tramitació, corresponent al tràmit, a la safata única de tràmits anomenada Els meus tràmits. […]

GT – Com es respon un tràmit d’EACAT?

Prèviament, cal que hagueu iniciat un expedient amb un tràmit inicial des del Catàleg de tràmits, és a dir, heu d’haver enviat un tràmit inicial d’un servei específic del Catàleg de tràmits. En prémer Tramita s’obre un formulari que cal emplenar, signar i enviar. Un cop enviat el tràmit anterior, trobareu l’expedient iniciat a Tràmits […]

GT – Com es tramiten els plans d’autoprotecció (PAU)?

1. Els Plans d’autoprotecció (PAU)L’any 2011 es crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció i la plataforma informàtica HERMES per allotjar aquest registre. L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades […]

GT – El botó “Tramita”, quan està de color verd o gris?

El botó Tramita apareix en els tràmits d’un servei específic que es troba al Catàleg de tràmits. Aquest botó pot ser de dos colors, en funció de si es pot o no tramitar. El color verd representa via lliure a l’hora de tramitar i el color gris representa que NO es pot tramitar per algun […]

GT – El nou flux de tramitació

1. Introducció El nou de flux de tramitació compta amb millores substancials, que aporten claredat i el fan més usable. L’usuari s’orienta molt millor i sap en tot moment allò que està fent. Per anar a un flux de tramitació, un cop a EACAT, prémer Tràmits, Els meus tràmits i allí se selecciona un dels […]

GT – No podeu reutilitzar un formulari PDF d’EACAT

Els tràmits dels serveis d’EACAT que estan definits mitjançant formularis PDF, porten una codificació o matrícula interna que els fa únics, un cop que s’han descarregat. Així quan heu tramès un formulari NO podeu tornar-lo a tramitar. Per tant, cal que us en descarregueu un de nou cada cop que l’heu d’enviar novament. Alhora, us […]