GEN – Com desactivar la vista de compatibilitat d’EACAT amb Explorer?

Amb l’adaptació del funcionament de la plataforma a les darreres versions del navegador Internet Explorer, és possible que algunes de les funcionalitats, tant d’EACAT com de les aplicacions que s’hi inclouen, es puguin veure afectades en cas que tinguis afegit el lloc eacat.cat a la vista de compatibilitat amb versions anteriors del navegador. Com a […]

GEN – Com envio una foto perquè s’inclogui a la pàgina principal?

Les aportacions fotogràfiques són acceptades sempre que compleixin els requisits sol·licitats. Tanmateix, aquest fet no assegura la seva publicació. Les il·lustracions s'aniran actualitzant. En cas que les teves fotografies fossin triades no rebreu una comunicació explícita al respecte. Els criteris que han de complir les imatges són: Temàtica: indrets de Catalunya. Llegibilitat: la imatge ha [...]

GEN – Normativa

Informe de l’Assessoria Jurídica del Consorci AOC sobre el compliment dels requeriments legals de la tramitació interadministrativa electrònica de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)

GEN – Ús d’EACAT i Google Chrome

El 15 d’abril de 2015, el navegador Google Chrome (versió 42.0.2311.87 i posteriors) va deixar de suportar l’execució de la màquina virtual de Java. L’afectació que té a la plataforma EACAT és la següent: Signatura de trameses i formularis web : No es podrà executar la consola per escollir certificat i per tant no es podrà signar. Gestió d’usuaris: Les […]

GEN – Ús d’EACAT i Microsoft EDGE

El nou navegador que incorpora el Sistema Operatiu Windows 10 (Microsoft EDGE), no suporta l’execució de la màquina virtual de Java. Per aquest motiu s’impossibiliten determinades funcions de les aplicacions que fan ús dels applets de signatura amb certificat digital. L’afectació concreta a la plataforma EACAT és la següent: Signatura de trameses i formularis web : […]

GS – Accedir a la plataforma o visualitzar un servei determinat

La plataforma envia un correu de comunicació a l’adreça de correu electrònic vinculada a l’usuari d’EACAT, informant de les dades d’accés. L’usuari pot accedir mitjançant aquestes dades. Si no es rep aquest correu, es pot restaurar la contrasenya d’accés des de l’apartat Problemes per accedir? I un cop s’accedeix, revisar l’adreça de correu vinculada a […]

GS – Avisos dels tràmits EACAT que es registren d’entrada

La subscripció als avisos us permet indicar si voleu rebre o no, amb periodicitat diària, un únic correu electrònic d’avís amb el resum dels assentaments d’entrada que ha rebut el vostre organisme. Recorda que els serveis afectats són només els serveis en els que es tramita a través de formularis web. Els serveis que es […]

GS – Com es desassignen serveis de forma automatitzada?

S’ha millorat, puntualment, la Gestió d’Usuaris d’EACAT per tal que resulti més fàcil i usable per als gestors d’usuaris de cada ens. En concret s’ha automatitzat la desassignació de serveis per a cada usuari d’un ens, la qual cosa permet economitzar temps d’una forma important. La Desassignació de serveis implica poder treure serveis als usuaris de […]

GS – Com visualitzar el contingut de tots els tràmits d’entrada?

Per tal que un usuari pugui disposar de permisos de visualització de tots els serveis d’EACAT Tràmits, cal que el seu gestor (El nom del gestor apareix a la pestanya INICI d’EACAT) editi el compte de l’usuari i li activi l’opció Els podrà consultar tots (Permet excepcions). D’aquesta manera es podran visualitzar tots els tràmits […]

GS – Opcions de Personalització en assignar un servei a un usuari

Les opcions disponibles en aquest apartat de la fitxa d’usuari a EACAT, permeten definir si els serveis de tramitació (Tràmits entre AAPP), s’assignaran de manera manual a l’usuari com en el cas de les aplicacions , o bé, es defineix  que l’usuari que s’està creant o editant, tingui assignats tots els serveis de Tràmits amb un […]

GS – Per què no apareix l’opció de signar i finalitzar un tràmit?

Primer de tot, cal que verifiquis que disposes de permís de signatura del servei. Si no és així, cal contactar amb el Gestor d'usuaris d'EACAT del teu ens per a que els assigni. Més informació: Com puc assignar permisos d’un servei a un usuari d’EACAT? Una altra de les causes és que manquin dades per [...]

GS – Per què no apareix la campana al costat del nom dels serveis?

La campana és una funcionalitat que permet definir l'enviament d'un correu diari amb els assentaments del dia anterior corresponents als serveis assignats. Aquesta apareix al costat del nom de cada servei, dins de la pestanya Serveis, sempre i quan l'usuari, tingui Activa la  "Subscripció a avisos": L'activació de la "Subscripció a avisos" la pot fer [...]