Com es pot obtenir la documentació tècnica per integrar-se amb EACAT?

Per integrar-te amb EACAT has de fer-ho a través de la PCI. La PCI es la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa i disposa d’una missatgeria genèrica per tots els serveis del Consorci AOC, per tant, necessiteu també la seva documentació, que pots trobar aquí. En cas que no t’interessi només la tramesa simple, sinó que hagis […]

Com integrar-se amb EACAT?

Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’una aplicació amb el servei EACAT són els següents: Per començar la integració del vostre sistema amb EACAT has de posar-te en contacte amb els responsables de suport a la integració mitjançant el formulari de contacte d’integradors, per tal de concretar una trobada […]

CT – Com puc cercar un servei específic?

Hi ha diverses maneres de buscar un servei específic. I aquestes tenen relació amb la utilització dels diferents cercadors que existeixen: el cercador simple, que cerca per paraules i, el cercador avançat, que cerca per categories (prestadors; temes i subtemes; i tipologies). a) Cercador simple A través del cercador simple, es pot cercar un servei […]

CT – Com s’inicia una tramitació electrònica?

Una tramitació electrònica s’inicia des del Catàleg de tràmits, des d’un tràmit inicial d’un servei específic. Els passos que calen fer són: Sol·licitar permisos per al servei específic amb el qual es vol tramitar al gestor d’usuaris d’EACAT del nostre ens.   Cercar el servei al cercador avançat –per categories- o al cercador simple -per […]

CT – La nova versió del Catàleg de tràmits

1. Introducció El Catàleg de tràmits d’EACAT és el conjunt de serveis específics d’EACAT. Es presenta una nova versió del Catàleg que compta amb les parts següents: Què és? i Consells de cerca. Cercadors: simple i avançat. Catàleg de tràmits organitzat per prestador; per temes i subtemes; i per tipologies. El que ens aporta de […]

CT – Què és el Catàleg de tràmits?

El Catàleg de tràmits és el conjunt ordenat de serveis específics actius, amb els seus tràmits, que els prestadors posen a disposició dels seus destinataris perquè tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica. Prestador: són, en la majoria dels casos, els departaments de la Generalitat o els seus ens dependents així com altres administracions. Destinataris: els […]

CT – Quines són les categories organitzatives del Catàleg de tràmits

La nova versió del Catàleg permet realitzar la classificació dels serveis mitjançant diferents categories: prestadors; temes i subtemes; i tipologies. Aquestes dues darreres categoritzacions són noves i apareixen per primera vegada en aquesta versió. Cadascuna de les diferents categoritzacions es troben en el cercador avançat, com a desplegables de cadascuna de les categories per les quals […]

CT – Com posar un servei a EACAT per oferir-lo a altres entitats?

1. Introducció: conceptes bàsicsEls serveis específics electrònics d’EACAT es troben ordenats en el Catàleg de tràmits. Són serveis que han estat definits per un prestador per posar-los a disposició d’altres entitats públiques destinatàries amb les quals s’hi relaciona, permetent així que tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica. a) Diferents actors i activitats d’un servei Prestadors: […]

CT – Novetats en els continguts del Catàleg de tràmits

Millora en les fitxes de continguts de servei i de tràmit1. IntroduccióEl Catàleg de tràmits ha millorat el seu aspecte. Les novetats que s’implementen permeten, d’una banda, millorar la visualització de la informació que ja existia i, de l’altre, afegir nova informació sobre l’estat dels serveis i els tràmits. Millora de la visualització de la […]