Alta en el DIR3 de les entitats de l’Administració local

Què són els codis DIR3?El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va crear el Directori Comú d’Unitats orgàniques i Oficines, anomenat normalment DIR3, d’acord amb l’art. 9 de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), aprovat per Reial Decret 4/2010, de 8 de gener de 2010. La informació a inventariar en el DIR3 queda acotada en l’àmbit dels òrgans […]