TMAS – Canvis en el procés de signatura de la TMAS

Se simplifica el procés de signatura del servei anomenat Tramesa d’informació, escrit i documents (TMAS), ja que el servei de Programari de signatura avançada (PSA) que s’utilitza per signar es dona de baixa . Els canvis que s’han implementat són els següents: Quan els destinataris són administracions públiques : Ja no és possible signar el […]

X