EACAT
Suport > EACAT > Contingut > EACAT-Tràmits - Tramesa d'informes, escrits...

Manuals i guies

Des d’aquest apartat pots consultar el manual d’usuari del servei Tramesa d’informació, escrits i documents, i et pots descarregar les plantilles de càrrega de dades dels usuaris destinataris de la tramesa, que són: Plantilla de càrrega de dades dels usuaris destinataris que formen part de l’Administració Pública i són usuaris d’EACAT. Plantilla de càrrega de dades dels usuaris destinataris que són ciutadans o empreses i que l’utilitzen com a servei de notificacions en combinació amb el servei eNOTUM. El manual i les plantilles són: Manual TMAS – Tramesa d’informació, escrits i documents Plantilla Administració – Tramesa d’informació, escrits i documents [...]

TMAS – Canvis en el procés de signatura de la TMAS

Se simplifica el procés de signatura del servei anomenat Tramesa d’informació, escrit i documents (TMAS), ja que el servei de Programari de signatura avançada (PSA) que s’utilitza per signar es dona de baixa . Els canvis que s’han implementat són els següents: Quan els destinataris són administracions públiques : Ja no és possible signar el contingut que acompanya a la tramesa mitjançant un signatari específic. Aquest és l’apartat que hem eliminat: El que sempre se signa, que ja s’estava fent, és la tramesa que embolcalla els documents que s’adjunten o el contingut que es redacta mitjançant el certificat de segell [...]

TMAS – Per què no puc assignar un signador a la tramesa massiva?

La tramesa massiva sempre s’envia signada. Hi ha casos en que pots definir que la signatura sigui d’un usuari concret amb T-CAT. Si no és així es signa amb un certificat del Consorci AOC de manera automàtica. Existeixen diferents casuístiques per les que l’aplicació no et permeti assignar un signador específic de la tramesa: Si la tramesa està dirigida a ciutadans a través d’e-NOTUM, no es poden signar per un signador específic, ja que es tracta d’una notificació electrònica i la realitza el propi servidor. En el cas de les trameses que van dirigides a administracions, en el darrer pas [...]

TMAS – Preguntes freqüents

Quins ens poden enviar trameses massives a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents tant a destinataris d’administracions com a ciutadans? Els ens que disposin de permisos del servei Tramesa d’informació, escrits i documents i tinguin actiu el servei e-NOTUM poden enviar trameses també destinades a la ciutadania. La resta d’ens, poden enviar trameses a destinataris de les administracions públiques catalanes que disposin d’accés a EACAT.   Quins camps són obligatoris per a crear una tramesa per a un ciutadà a través del servei Tramesa d’informació, escrits i documents? Es pot descarregar la plantilla d’exemple relacionada a aquesta FAQ, [...]
Icona d'un globus terraqüi