TGEN – Com podeu crear una tramesa genèrica?

1. Què necessiteu per crear una tramesa genèrica?1.1 Què necessiteu per crear una tramesa genèrica? Cal que tingueu instal·lat en l’ordinador: La versió Adobe Reader 8.1 o superior. Un certificat digital T-CAT vàlid per signar la tramesa genèrica o o la comunicació de resposta, que en ambdós casos és obligatori. La darrera versió del Safesign. […]

TGEN – Com podeu respondre una tramesa genèrica rebuda?

IntroduccióLa tramesa genèrica permet fer una resposta des de d’EACAT, que anirà lligada a la tramesa d’origen, a través del flux de tramitació. Com podeu visualitzar una tramesa genèrica rebuda?Els usuaris que tenen accés a les trameses genèriques rebudes són: Els usuaris que disposen del rol de registre. Els usuaris o grups als quals l’usuari […]

TGEN – Qui pot visualitzar i treballar amb una tramesa genèrica?

1. Què són els grups d'usuaris?Els grups d’usuaris permeten assignar usuaris a una tramesa genèrica determinada, per tal que la puguin gestionar (visualitzar i respondre, en cas que sigui necessari). Trobareu més informació dels grups d’usuaris en la FAQ GU – Com crear grups d’usuaris? S’accedeix a aquesta funcionalitat a través de les icones . […]

X