3.1 Quan es publiquen al TEU els anuncis de notificació?

El BOE es publica tots els dies de l’any, excepte els diumenges. Si s’ha triat una data de publicació inclosa dins dels tres dies hàbils posteriors al dia de l’enviament de la tramesa, el TEU assignarà la data més òptima possible i, en cas que la data proposada per l’ens no pugui respectar-se, el sistema retorna […]

3.2 Codi DIR3 i relació amb la tramesa d’anuncis de notificació al BOE

DIR3 (Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines) és una aplicació de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, que proporciona un Inventari unificat i comú a l’Administració de les unitats orgàniques i organismes públics existents a cada moment. Cada Administració s’encarrega d’actualitzar directament, les dades de la seva estructura en aquest directori. Els ens que vulguin enviar […]

3.4 Qui pot enviar trameses al TEU?

La tramesa al TEU d’EACAT s’activarà per a totes les administracions locals catalanes adherides a EACAT que no manifestin de manera expressa la seva voluntat de fer-ho directament al Sistema Integrat del Tauler Edictal de l’AEBOE (SITE). D’acord amb el que ens ha informat el BOE, ambdós canals són mútuament excloents: si s’utilitza la tramesa […]

3.5 Quina és la diferència entre publicació en extracte i publicació íntegra?

Quan la notificació per mitjà d’anuncis pugui suposar la lesió de drets o interessos legítims, el text de l’anunci haurà de remetre’s en forma extractada. L’extracte conté una succinta indicació del contingut de l’acte i del lloc on els interessats podran comparèixer, en el termini que s’estableixi, per a coneixement del contingut íntegre de l’acte […]

3.6 Quins són els idiomes de publicació dels anuncis de notificació al BOE?

El text dels anuncis de notificació s’enviarà redactat en castellà, tant pel que fa al camp de Descripció com al de Contingut principal en castellà. No obstant això, les Administracions podran també remetre la versió del text en llengua cooficial, per a la seva publicació al costat de la versió en castellà (v. 2.5)

3.8 Anul·lació d’un edicte de notificació al TEU (Tauler Edictal Únic)

Si vols anul·lar un edicte de notificació ja enviat al Tauler Edictal Únic de BOE (TEU), has d’accedir a l’anunci en qüestió que estarà disponible a l’entorn de gestió d’anuncis (v. Com és l’entorn de gestió d’anuncis?): En cas que l’anunci es trobi en estat Acceptat o Rebut apareix un botó que, en clicar-hi, anul·larà […]

3.9 Què he de fer per tal d’evitar que l’anunci sigui retornat pel BOE?

En el cas que l’anunci pateixi un defecte de forma, serà retornat per part del BOE. El motiu de devolució es rebrà de retorn a l’entorn de gestió de la tramesa a EACAT i el BOE que enviarà un missatge d’avís per correu electrònic a l’adreça informada en el formulari de creació d’un nou anunci (veure […]

X