2.2 Quins usuaris poden emprar la tramesa al Tauler Edictal Únic?

Per accedir a la tramesa al TEU del BOE, cal que l’usuari s’autentiqui amb un certificat digital reconegut del Consorci AOC (T-CAT o T-CAT P). En són usuaris per defecte totes les persones al seu perfil d’usuari de l’EACAT hi consten amb el càrrec de Secretari d’alguna Administració Local . A més, el gestor d’usuaris […]

2.3 Com és l’entorn de gestió d’anuncis?

El primer que troben els usuaris de la tramesa en accedir-hi és l’entorn de gestió d’anuncis: En aquest entorn de gestió hi trobem els següents elements: 1. Un cercador que en la seva modalitat simple contempla la informació continguda en el títol de l’anunci i que, en la seva modalitat avançada, permetrà filtrar la cerca […]

2.5 Com es crea un nou anunci?

En accedir a aquesta modalitat a través del botó corresponent (v. 2.4), apareix el formulari de creació d’un nou anunci: 1. Títol de l’anunci: camp de text en castellà que es construeix de manera automàtica amb el nom de l’ens emissor de l’anunci, el text informat en el camp Procediment (v. punt 5), singular o plural (v. […]

2.8 Funcionalitats de la tramesa al TEU d’EACAT

Enviament dels anuncis de notificació al TEU. Actualització del seu estat. Consulta de les trameses. Es poden anul·lar les trameses fetes a través de la tramesa al TEU d’EACAT: Consulteu més informació a la FAQ Anul·lació d’un edicte de notificació al TEU (Tauler Edictal Únic) Funcionalitats no incloses a la versió actual de la tramesa […]

2.9 Modalitats de la tramesa al TEU

La tramesa al TEU es podrà realitzar a través de: pantalles web d’EACAT la integració mitjançant serveis web. La documentació d’integració està disponible al portal de suport del Consorci AOC, dins del servei EACAT: aoc.cat. Els ens pertanyents al Sector Públic de la Generalitat de Catalunya poden fer fer la publicació al DOGC i al […]

X