EACAT
Suport > EACAT > Contingut > EACAT-SIR

Manual SIR – Sistema d’Interconnexió de Registres

Manual SIR - Sistema d'Interconnexió de Registres1. Què és el SIR?El servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR) té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tenen origen o destinació en administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei es pot enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres administracions públiques de fora de Catalunya. Per poder accedir a aquest servei, no cal que les administracions públiques catalanes facin  cap tràmit d’alta, només cal estar adherit a EACAT i haver estat notificat per part del Consorci AOC que ja s’ha activat el servei. L’activació depèn del Ministeri d’Hisenda [...]

SIR – Com descarregar el formulari del SIR?

Manual SIR - Sistema d'Interconnexió de Registres1. Què és el SIR?El servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR) té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tenen origen o destinació en administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei es pot enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres administracions públiques de fora de Catalunya. Per poder accedir a aquest servei, no cal que les administracions públiques catalanes facin  cap tràmit d’alta, només cal estar adherit a EACAT i haver estat notificat per part del Consorci AOC que ja s’ha activat el servei. L’activació depèn del Ministeri d’Hisenda [...]

SIR – Com emplenar la tramesa del SIR?

Manual SIR - Sistema d'Interconnexió de Registres1. Què és el SIR?El servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR) té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tenen origen o destinació en administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei es pot enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres administracions públiques de fora de Catalunya. Per poder accedir a aquest servei, no cal que les administracions públiques catalanes facin  cap tràmit d’alta, només cal estar adherit a EACAT i haver estat notificat per part del Consorci AOC que ja s’ha activat el servei. L’activació depèn del Ministeri d’Hisenda [...]

SIR – Com es digitalitzen els documents que justifiquen un pagament?

Manual SIR - Sistema d'Interconnexió de Registres1. Què és el SIR?El servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR) té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tenen origen o destinació en administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei es pot enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres administracions públiques de fora de Catalunya. Per poder accedir a aquest servei, no cal que les administracions públiques catalanes facin  cap tràmit d’alta, només cal estar adherit a EACAT i haver estat notificat per part del Consorci AOC que ja s’ha activat el servei. L’activació depèn del Ministeri d’Hisenda [...]

SIR – Com fer l’enviament de la tramesa del SIR per EACAT?

Manual SIR - Sistema d'Interconnexió de Registres1. Què és el SIR?El servei d’intercanvi de registres amb administracions públiques no catalanes (SIR) té per objecte el registre de les comunicacions telemàtiques que tenen origen o destinació en administracions públiques no catalanes. A través d’aquest servei es pot enviar i acceptar o rebutjar els registres rebuts d’altres administracions públiques de fora de Catalunya. Per poder accedir a aquest servei, no cal que les administracions públiques catalanes facin  cap tràmit d’alta, només cal estar adherit a EACAT i haver estat notificat per part del Consorci AOC que ja s’ha activat el servei. L’activació depèn del Ministeri d’Hisenda [...]
Icona d'un globus terraqüi