Manual del Registre de funcionaris habilitats a EACAT

1. Què és el Registre de funcionaris habilitats? És una funcionalitat que disposa el mòdul de Configuració d’EACAT per donar compliment a la Llei 39/2015,  de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a més informació consulteu el post: Com s’ha de plantejar la creació del Registre de Funcionaris Habilitats? La […]

X