Com es pot obtenir la documentació tècnica per integrar-se amb EACAT?

Per integrar-te amb EACAT has de fer-ho a través de la PCI. La PCI es la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa i disposa d’una missatgeria genèrica per tots els serveis del Consorci AOC, per tant, necessiteu també la seva documentació, que pots trobar aquí. En cas que no t’interessi només la tramesa simple, sinó que hagis […]

Com integrar-se amb EACAT?

Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’una aplicació amb el servei EACAT són els següents: Per començar la integració del vostre sistema amb EACAT has de posar-te en contacte amb els responsables de suport a la integració mitjançant el formulari de contacte d’integradors, per tal de concretar una trobada […]