SIG – Com se signen els formularis web fets amb tecnologia .net?

1. IntroducccióActualment tots els serveis del Catàleg de tràmits d’EACAT que tenen tràmits, que utilitzen formularis fets amb tecnologia .net, els anomenats habitualment dins de l’argot d’EACAT com a formularis web, se signen electrònicament amb el certificat T-CAT de l’usuari  i utilitzen l’aplicació del Signador.   Aquesta aplicació és compatible amb qualsevol navegador, però és […]

SIG – Solucions d’accés a EACAT amb algunes T-CAT

S’han detectat diverses situacions on es pot produir un error d’accés a EACAT quan s’utilitza la T-CAT. Aquestes situacions tenen a veure amb l’algorisme de hash per a connexions segures que utilitza el certificat digital T-CAT. Pot ser que utilitzin l’algorisme SHA-1 o l’algorisme SHA-2. En funció de quin d’aquests algorismes es tracti hi haurà […]

X