GEN – Normativa

Informe de l’Assessoria Jurídica del Consorci AOC sobre el compliment dels requeriments legals de la tramitació interadministrativa electrònica de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)

Guia Gestió d’Usuaris EACAT

A la Guia de gestió d’usuaris d’EACAT trobaràs les instruccions per tal de poder gestionar els usuaris de la plataforma EACAT des de la pestanya Configuració d’EACAT. En aquesta guia també trobaràs explicades les funcionalitats de l’apartat “El meu espai” accessible per a qualsevol usuari de la plataforma i també la gestió de permisos de Via […]

X