A què fan referència l’entorn privat i l’entorn públic de l’e-TAULER?

L’e-TAULER consta de dos àmbits diferenciats: 1. Un entorn privat, propi i exclusiu dels empleats públics, des del qual s’hi administra el servei i s’hi gestionen els diversos estats dels anuncis al llarg del seu cicle de redacció, classificació, publicació, retirada i diligències.     2. Un entorn públic, portal ciutadà o frontal web accessible […]

Com es publiquen els edictes a l’aplicació e-TAULER?

Publicar és l’acció que poden realitzar els usuaris amb el rol Publicador (v. Manual d’usuari, punt 3.3). Aquesta acció és la que permet que el servei de l’e-Tauler publiqui l’edicte i per tant que sigui visible per la ciutadania i les empreses durant el temps d’exposició al portal ciutadà. Cal anar als edictes pendents de […]

Com he de gestionar els dissabtes, ara inhàbils, a l’e-TAULER?

En virtut de l’article 30.2 de la Llei 39/2015, a partir del dia 2 d’octubre de 2016 tots els dissabtes apareixeran definits per defecte com a tals al calendari de dies inhàbils de l’e-TAULER disponible a la configuració general d’aquest servei a EACAT (v. Manual d’usuari, punt 6.1.2). No obstant això, cal tenir en compte […]

Com obtenir la URL d’una determinada classificació?

Per tal d’obtenir la URL d’una categoria hem d’entrar en el propi anunci classificat amb dita categoria i copiar-la de la classificació que ens interessi:   Mitjançant aquest URL s’accedeix al llistat complet de la classificació:

Com puc destacar un anunci a la part pública?

L’e-TAULER disposa d’una funcionalitat que permet destacar el anuncis a la part pública, en cas que causa de la seva importància, vulguem que siguin visibles en primera instància i no siguin amagats per publicacions posteriors. Podem triar de destacar un anunci en crear mitjançant la icona d’estrella:   O podem decidir de remarcar un anunci ja […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un Segell Electrònic per fer ús dels serveis de l’AOC?

Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Només […]

Com sol·licitar el servei e-TAULER?

Per sol·licitar l’e-TAULER, cal: 1. Si ets un ens del sector públic de la Generalitat: Els responsables que vulguin sol·licitar l’alta a l’e-TAULER s’han d’adreçar a l’Àrea d’Atenció Presencial i Qualitat de la Direcció General d’Atenció Ciutadana: atenciopresencial.dgac@gencat.cat 2. Si NO ets un ens del sector públic de la Generalitat: Accedir al tràmit que trobaràs, a […]

Configuració dels criteris de classificació de l’e-TAULER

A l’apartat de Configuració del servei e-TAULER, accessible només amb el rol d ‘Administrador, la segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació. Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una estructura jeràrquica lògica, a fi d’ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats.   Es […]

Configuració general de l’e-Tauler

Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l'enllaç amb nom Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla. L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que disposin del rol d’Administrador. En cas de no [...]

Documentació de suport a la integració amb el servei web d’e-Tauler

Consideracions prèvies Per consumir els serveis web d’e-Tauler, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté […]

Close Bitnami banner
Bitnami