Com es mostren els resultats d’una cerca a DESA’L?

Un cop el sistema ha executat la cerca, el resultat es mostra en forma de graella al panell central de l’aplicació. En el resultat només es mostren documents. Sobre els documents retornats l’usuari podrà accedir al seu contingut o a les seves propietats (metadades) de la mateixa forma que quan navega pel quadre de classificació. […]

Com puc cercar un document a DESA’L?

Una de les principals funcionalitats que incorpora DESA’L, és un potent motor de cerca que ens permet localitzar qualsevol document que tinguem emmagatzemat en el repositori. A més a més, per tal de poder localitzar aquests documents, és imprescindible que l’usuari tingui permisos de lectura i/o escriptura, doncs en cas contrari no es mostraran. Per […]

El cercador sobre quines entitats documentals cerca?

El cercador de DESA’L només cerca a nivell de document. Per cercar les classes i els expedients la única manera de fer-ho és navegant per l’àrea de l’explorador del quadre de classificació Aquesta àrea inclou la representació en carpetes de la jerarquia de classes que conforma el quadre de classificació, així com els expedients que […]

Quines són les particularitats en la cerca de documents a DESA’L?

Per a poder cercar un document a DESA’L cal tenir en compte les següents particularitats Caràcters mínims Una paraula clau com a mínim haurà de contenir 2 caràcters i no hi haurà cap limitació en quant a la longitud de les paraules. D’aquesta forma no es podran cercar preposicions com “a”. Tampoc hi haurà cap […]

X