Quins tipus d’usuaris i rols existeixen a DESA’L?

Els usuaris que poden operar amb el servei DESA’L són els següents: Gestor d’usuaris de l’ens dins de la plataforma EACAT. Aquest rol té assignades les següents funcions: Assignar el rol d’arxiver als usuaris corresponents dins del servei DESA’L. Crear els grups d’usuaris/etiquetes, assignar-hi els usuaris finals corresponents i vincular aquestes etiquetes al servei DESA’L. […]

Quins tipus de permisos tenen els usuaris de DESA’L?

DESA’L contempla tres tipus  de permisos per a cadascun dels elements que conté: escriptura, lectura i cap. A continuació mostrem una taula on podem veure el significat de cadascun d’aquests permisos per a cada entitat documental i les accions que es poden fer, en funció del tipus d’usuari: