Com assignar i modificar permisos d’accés als elements documentals?

Assignació i modificació dels permisos L’assignació o modificació dels permisos a les diferents entitats documentals (classe, expedient i document) es configura a la pestanya “Permisos” quan s’edita una d’aquestes entitats. Per assignar i/o  modificar els permisos cal tenir present les següents restriccions: A nivell de classe i expedient, només l’arxiver podrà veure la pestanya de […]

Com s’assigna a un usuari de l’EACAT el rol d’arxiver?

El gestor d’usuaris de l’ens ha d’assignar a l’usuari que faci les tasques d’administració de DESA’L el rol d’arxiver. Per solucionar-ho és tant senzill com que el gestor d’usuaris del teu ens entri a la pestanya de configuració de la plataforma EACAT i cerqui l’usuari que tindrà el rol d’arxiver a DESA’L. Un cop dins […]

Com s’assignen els usuaris de DESA’L a un grup/etiqueta?

Quan entris a DESA’L, com a usuari no arxiver, per primera vegada et trobaràs el següent missatge: “El teu usuari no té definida cap etiqueta del DESA’L i per tant no pots accedir. Si us plau, demana al teu gestor d’usuaris que t’assigni etiquetes a DESA’L i a continuació torna a entrar” Aquest missatge apareix […]

Quins tipus d’usuaris i rols existeixen a DESA’L?

Els usuaris que poden operar amb el servei DESA’L són els següents: Gestor d’usuaris de l’ens dins de la plataforma EACAT. Aquest rol té assignades les següents funcions: Assignar el rol d’arxiver als usuaris corresponents dins del servei DESA’L. Crear els grups d’usuaris/etiquetes, assignar-hi els usuaris finals corresponents i vincular aquestes etiquetes al servei DESA’L. […]

Quins tipus de permisos tenen els usuaris de DESA’L?

DESA’L contempla tres tipus  de permisos per a cadascun dels elements que conté: escriptura, lectura i cap. A continuació mostrem una taula on podem veure el significat de cadascun d’aquests permisos per a cada entitat documental i les accions que es poden fer, en funció del tipus d’usuari: