Com accedir l’aplicació web del servei CÒPIA?

Accés al servei mitjançant EACAT Requisits previs Cal ser usuari de l’EACAT Cal que l’usuari tingui associat un dels dos rols del servei. Contacta amb el gestor d’usuaris de l’EACAT del teu organisme per fer aquesta assignació. Com accedir-hi Per accedir a l’aplicació web del servei CÒPIA cal anar a la pestanya “Aplicacions” de l’EACAT […]

Com afegir el domini de copia en els navegadors?

Descripció El servei còpia estableix una connexió continua i bidireccional entre el navegador web i el servidor per tal de poder realitzar les còpies autèntiques. Aquest funcionament obliga que aquesta connexió estigui sempre oberta i per evitar el bloqueig a nivell de seguretat de la comunicació WSS (websocket) cal revisar el firewall i/o el antivirus [...]

Com donar d’alta una plantilla a CÒPIA?

Alta d’una plantilla Usuari responsable Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei” Definició Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los. Per donar d’alta una plantilla només cal emplenar uns camps que estan organitzats en dos […]

Com es crea una còpia autèntica a CÒPIA?

Creació d’una còpia autèntica Consideracions prèvies L’usuari ha d’obrir l’aplicació nativa per poder establir la connexió entre el dispositiu d’escaneig i l’aplicació web del servei CÒPIA  (més informació) Nota: Davant la complexitat de la configuració d’escàners en xarxa recomanem l’ús d’escàners locals. Pas 1: seleccionar una plantilla o sense Per generar la còpia només cal […]

Com es signen electrònicament les còpies autèntiques?

Pel que a les funcionalitats relacionades amb la signatura de les còpies autèntiques, el servei permet configurar diferents escenaris d’ús de diferents mecanismes de signatura electrònica segons les necessitats de l’ens, ja sigui mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada: Signatura electrònica utilitzant codis segurs de verificació (CSV) Signatura electrònica mitjançant un certificat digital […]

Com finalitzar el procés d’escaneig si CÒPIA no ho fa automàticament?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Digitalitzar el document Quan l’usuari està digitalitzant un document en suport paper l’aplicació CÒPIA mostra la icona REC que indica que s’està processant l’escaneig del document: Ara bé, en alguns casos hem detectat que l’aplicació CÒPIA no finalitza de forma automàtica el procés de digitalització ja que […]

Com generar una còpia autèntica amb un segell del registre d’E/S?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Configuració de la còpia per incloure un segell amb dades del registre d’entrada i sortida L’eina permet afegir, de forma opcional, a la còpia autèntica un segell amb dades del registre d’entrada i sortida. Aquesta funcionalitat està pensada per aquells usuaris que vulguin fer una còpia d’un […]

Com generar una còpia autèntica d’un document electrònic?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Avís important: Només es poden seleccionar documents en format pdf. A més a més, en alguns casos de formularis PDF “intel·ligents” (formularis protegits, amb camps de formularis, etc.) el comportament no és l’esperat ja que quan es puja el document es perd la informació emplenada i per […]

Com generar una còpia autèntica d’un document paper?

Requisits previs: L’aplicació nativa ha d’estar en funcionament. Digitalitzar el document Un cop dins del component, l’usuari per poder digitalitzar el document només ha de clicar al botó d’escàner de la part superior esquerra. Abans de digitalitzar el document, l’usuari pot seleccionar la mida del document original (A3 o A4) i també la resolució de […]

Com instal·lar l’aplicació nativa pel CÒPIA?

Important En la versió actual de l’aplicació nativa és imprescindible executar o obrir l’aplicació nativa cada cop que es vulgui fer servir. Un cop oberta podràs fer servir l’aplicació Còpia accedint a EACAT o bé el component web quan es faci ús del servei mitjançant integració.

Com puc consultar les còpies autèntiques que he generat?

Consulta de les còpies autèntiques Usuaris El rol “Administració servei” podrà visualitzar les còpies de tot l’ens. En canvi, els usuaris amb rol “generador” només poden consultar les seves. Funcionalitats Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet filtrar les còpies arxivades en funció dels següents paràmetres de […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]
X