Com s’assignen els rols de l’aplicació CÒPIA?

Usuari responsable L’usuari que té la responsabilitat d’assignar els rols associats a CÒPIA és el gestor d’usuaris de l’EACAT de cada ens. Com s’assignen els rols? Per poder assignar els permisos del servei CÒPIA als usuaris de l’ens, només cal que el gestor d’usuaris entri a la pestanya “Configuració”. Un cop en aquesta àrea, pots […]

Per què serveixen les plantilles a l’aplicació CÒPIA?

Gestió de plantilles Usuari responsable Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei”. Definició Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los. Quan s’accedeix a la pantalla, el primer que es mostra és un cercador que permet […]

Primers passos per utilitzar l’aplicació CÒPIA dins de l’EACAT?

Requisits previs Per utilitzar de forma correcte l’aplicació web CÒPIA els passos que s’han de seguir són els següents: Tenir el rol adient per fer ús del servei. Instal·lar l’aplicació nativa al teu ordinador i iniciar-la cada cop que vulguis fer servir l’aplicació web de CÒPIA a l’EACAT (més informació). Afegir el domini copia.aoc.cat com […]

Quines evidències documentals genera el servei CÒPIA?

El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en format PDF i un fitxer XML amb les metadades del document i del propi procés: El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una signatura, aquesta serà del tipus PAdES-LTV. Per tal de poder incorporar un […]

Quines metadades es generen de la còpia autèntica?

N’hi ha algunes que genera el servei automàticament i altres que s’han d’informar en el moment de fer la petició de la còpia, ja sigui en la modalitat d’integració com mitjançant l’aplicació web de l’EACAT:   Metadada Descripció Responsable (modalitat integració Responsable (modalitat aplicació web EACAT) Assumpte breu resum sobre el tema/assumpte del document S’ha […]

Quines metadades es mostren visualment en el document còpia autèntica?

Quan es genera la còpia autèntica i s’ha demanat que les metadades es visualitzin en el document PDF, les metadades que es mostren són les següents: Metadada Descripció Nom de l’ens Nom de l’ens que genera la còpia Òrgan Nom de l’òrgan que genera la còpia Títol Títol o nom de  la còpia Origen del […]

Quins rols d’usuaris existeixen en l’aplicació CÒPIA?

A l’aplicació web de CÒPIA existeixen dos tipus d’usuaris, que no són excloents: Administrador del servei Generador de còpies Important: l’assignació d’aquests rols ho fa al gestor d’usuaris del teu organisme L’administrador del servei té habilitades les següents funcionalitats: Gestió de les plantilles que té la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar […]

Quins són els components que conformen el servei CÒPIA?

El servei CÒPIA està conformat per 4 components principals: Una aplicació nativa que actua com un pont entre el maquinari d’adquisició d’imatges (escàner, càmera) i l’aplicació web del servei. Més informació a: Com instal·lar l’aplicació nativa al meu ordinador? Un conjunt de serveis web REST per facilitar la integració entre els sistemes de gestió o […]

Quins tipus de còpia autèntica genera el servei CÒPIA?

El servei permet la generació dels següents tipus de còpies autèntiques: Generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un document original en paper o en un suport no electrònic susceptible de ser digitalitzat. Generació d’una còpia en paper autèntica de documents públics electrònics. Generació d’una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o d’una còpia […]

Requisits mínims per utilitzar el component web del servei CÒPIA

Al component web del servei CÒPIA s’hi pot accedir utilitzant els navegadors web més estesos: Internet Explorer a partir de la versió 11 I les tres darreres versions dels navegadors Chrome, Firefox i Safari. A més a més, és imprescindible que estigui en funcionament l’aplicació nativa que estableix la connexió entre el dispositiu d’escaneig i […]

Ús d’escàners per fer còpies autèntiques de document en paper amb el Còpia.

Requisits previs: Els estàndards que suporta l’aplicació nativa del Còpia són els següents: Windows WIA (Windows Image Acquisition) MAC OS X:  ICA (Image Capture Application) Així mateix, es recomana l’ús d’escàners connectats el local. Per tal que l’aplicació nativa del Còpia detecti els escàners connectats en xarxa cal els tècnics del vostre ens realitzin configuracions específiques […]

X