Com instal·lar l’aplicació nativa pel CÒPIA?

Important En la versió actual de l’aplicació nativa és imprescindible executar o obrir l’aplicació nativa cada cop que es vulgui fer servir. Un cop oberta podràs fer servir l’aplicació Còpia accedint a EACAT o bé el component web quan es faci ús del servei mitjançant integració.

Com integrar-se amb el servei CÒPIA?

La integració amb l’aplicació web del servei es fa mitjançant crides del tipus REST. En el següent enllaç trobaràs exemples de diferents crides: enllaç En el següent document tècnic s’especifica en més detall aquesta integració:

Com sol·licitar la integració amb el servei CÒPIA?

L’accés al servei Còpia a través d’EACAT és lliure i no cal fer una sol·licitud específica per a fer-ne ús a través de la plataforma. No obstant per a fer-ne ús del servei per la modalitat de webservices a través d’aplicacions pròpies, cal que obris una petició als tècnics d’integració del Consorci AOC adjuntant el […]

Quines evidències documentals genera el servei CÒPIA?

El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en format PDF i un fitxer XML amb les metadades del document i del propi procés: El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una signatura, aquesta serà del tipus PAdES-LTV. Per tal de poder incorporar un […]

Quines metadades es generen de la còpia autèntica?

N’hi ha algunes que genera el servei automàticament i altres que s’han d’informar en el moment de fer la petició de la còpia, ja sigui en la modalitat d’integració com mitjançant l’aplicació web de l’EACAT:   Metadada Descripció Responsable (modalitat integració Responsable (modalitat aplicació web EACAT) Assumpte breu resum sobre el tema/assumpte del document S’ha […]

Requisits mínims per utilitzar el component web del servei CÒPIA

Al component web del servei CÒPIA s’hi pot accedir utilitzant els navegadors web més estesos: Internet Explorer a partir de la versió 11 I les tres darreres versions dels navegadors Chrome, Firefox i Safari. A més a més, és imprescindible que estigui en funcionament l’aplicació nativa que estableix la connexió entre el dispositiu d’escaneig i […]

X