Quines són les modalitats d’ús de la comunicació de domicili?

El servei s’ofereix en dues modalitats d’explotació que, tanmateix, són plenament compatibles: Comunicació presencial del domicili: el ciutadà podrà sol•licitar la comunicació del seu domicili a una altra administració, directament des de l’oficina d’atenció al ciutadà del seu Ajuntament. Per a realitzar la comunicació, l’Ajuntament disposa de dues possibilitats: Accés per entorn web amb “EACAT>Via […]

X