Quins són els nivells de seguretat del certificats digitals?

Els servei Validador tracta signatures electròniques i certificats electrònics qualificats, i retorna el seu nivell de seguretat d’acord al que estableix el Real Decret 3/2010, del 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica als seu Annex II (op.acc.5 i mp.info.4). Per motius històrics, i per garantir la compatibilitat […]

X