Permet notificar l’existència de nous documents, normes o butlletins?

El portal disposa de funcionalitats de subscripció que permeten informar a l’usuari de noves publicacions al portal de seguretat. Si un usuari està interessat en una secció de la qual vol estar informat quan es publica una nova notícia o document, cal que seleccioni la opció “Subscriure’s” per estar-ne informat. Les subscripcions poden ser configurades […]

Puc actualitzar el meu inventari d’actius (IPs, màquines) del portal?

En el cas que es vulgui informar a l’Agència de Ciberseguretat sobre algun canvi o error detectat en l’inventari d’actius informats al portal, cal respondre a la notificació rebuda des de soc@cesicat.cat indicant la necessitat de fer canvis i informant dels canvis o correccions que s’han de fer a l’inventari.

X