Informe sobre alternatives a l’ús dels applets de signatura

Durant els darrers dos anys, l’evolució de la tecnologia emprada pels navegadors a l’hora de desenvolupar eines de client per a l’ús de la signatura electrònica des d’entorns web, cada cop més basada en javascript, així com els creixents, requisits de seguretat que l’ús de d’una màquina virtual java presenta a l’hora de treballar amb […]

Manual d’Usuari – Integració – Applet d’e-signatura

Manual d’Usuari – Integració – Applet d’e-signatura   NOTA: L’applet de signatura ja no es pot executar des de la majoria de navegadors de forma automàtica degut a l’obsolescència de la seva tecnologia. Des del Consorci AOC no es recomana el seu ús, i no donem suport a la seva integració. Per més informació sobre […]

Quines són les modalitats d’ús?

L’ús pel que ha estat dissenyat l’Applet d’e-signatura és el de signatura amb certificat personal i per tant, amb intervenció d’un usuari necessària per a la producció de la signatura, que es realitzarà generalment en tres passos: selecció del document a signar, selecció del certificat digital i finalment introducció del PIN per a autoritzar la […]

Quins són els requisits tècnics necessaris?

Els requisits tècnics per a poder utilitzar aquesta solució recauen sobre l’equip de l’usuari que executarà les diferents llibreries que composen l’Applet d’e-signatura. Si aquestes estan signades, que és com es proporcionen inicialment, permet dur a terme totes les operacions sense necessitat de tenir accés al disc local i només requereix la instal•lació d’un component […]