Suport > Catàleg de certificats

Catàleg de certificats

 • T-CAT amb càrrec (CPISRC-1)

El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra al personal de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia, amb tota garantia, i agilitzant-ne les gestions. Aquest certificat permet identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització

 • T-CAT P (CPIXSAC-1)

El certificat personal d’identificació, xifrat i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus, està destinat als treballadors públics del sector públic català.

És una eina de xifratge, autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tabletes, etc.

La T-CAT P permet remetre certificats xifrats al titular, però no ofereix cap mecanisme de recuperació de la clau privada, en cas de pèrdua no es podria accedir al contingut dels documents.

 • T-CAT d’operador d’entitat de registre T-CAT (CIPISR-1)

Aquest certificat va adreçat a persones físiques que han de desenvolupar responsabilitats d’operador a una entitat de registre T-CAT. Aquestes entitats, que col·laboren amb el Consorci AOC en l’emissió de certificats, requereixen de certificats digitals per tal d’operar amb les aplicacions de generació i gestió de certificats.

Al contrari que la resta de certificats T-CAT personals, no permet el xifrat de documents ni la realització de tràmits davant de les administracions públiques. Això és degut a que la seva funció és únicament la d’identificar els operadors que accedeixen a les aplicacions de l’ER T-CAT i permetre la signatura de les operacions realitzades.

 • Certificat dispositiu servidor segur (CDS-1)

Quan es parla de servidors segurs, ens referim a servidors web que fan servir un protocol de comunicacions que els protegeix i els fa més segurs. És molt comú que els servidors web facin servir el protocol SSL (Secure Sockets Layer) o TSL (Transport Layer Security), que ofereix els següents serveis de seguretat:

 • Identifica al servidor web davant l’usuari.
 • Xifra les dades intercanviades entre l’usuari i el servidor.
 • Permet la identificació dels clients a partir dels seus certificats T-CAT personals.

Els certificats de dispositiu servidor (CDS) s’han d’instal·lar als servidors web de les administracions públiques catalanes en dominis que es trobin registrats prèviament. Així s’assegura la seva identitat del domini davant dels usuaris que s’hi connecten.

Garanteix, a més, que el lloc web és l’original, el domini està oficialment registrat, és vàlid i no ha estat suplantat, i que ningú ha pogut alterar la informació publicada ni manipular les dades enregistrades en el servidor de manera no autoritzada. Per tant, podem dir que un certificat de servidor segur determina que un lloc web és genuí.

Per altra banda, si cal un servidor web que funcioni amb protocol SSL, pot configurar-se per demanar al client que intenta connectar-se que s’identifiqui mitjançant el seu certificat digital. D’aquesta manera, és possible implementar fàcilment un mecanisme de control d’accés a una zona web.

Tècnicament, es coneix aquest certificat lliurat en programari com a CDS-1.

 • Certificat dispositiu servidor segur extended validation (CDS-1 EV)

Els certificats CDS EV no són estructuralment o funcionalment diferents dels CDS ordinaris, però es diferencien d’aquests en què han estat emesos per entitats de certificació que, com el Consorci AOC, han superat els estrictes requisits de seguretat que estableix l’Standard Extended Validation SSL Certificate i que, per tant, garanteixen el màxim nivell de seguretat en les transaccions dels llocs web que en facin ús.

El principal avantatge és, un cop es materialitzi tècnicament el reconeixement Extended validation amb Microsoft i Firefox, que els nous navegadors web els acceptaran immediatament i mostraran una confirmació de seguretat (imatge inferior) que permetrà als usuaris identificar ràpidament un lloc segur i de confiança, ja que estan dissenyats per a mostrar senyals visuals úniques que indiquen la presència d’un certificat EV.

Per exemple, l’Internet Explorer 7 mostra la barra d’adreces web en verd i el nom de l’organisme inclòs al certificat:

image003

image004

Per a més informació, podeu visitar la pàgina del CA/Browser Forum, organització sense ànim de lucre reguladora de l’estàndard i integrada pels principals prestadors de servei de certificació, proveïdors de navegadors d’Internet i empreses d’auditoria. També podeu consultar la descripció dels certificats EV que existeix a la Viquipèdia.

Aquest certificat, lliurat en programari, es coneix internament com a CDS-1 EV i requereix, com tots els certificats de dispositiu que emet el Consorci AOC a través de CATCert, que el domini estigui registrat a nom de l’ens sol·licitant i que sigui vigent.

 • Certificat de Seu electrònica de nivell mig extended validation (CDS-1 SENM EV)

Aquest és un certificat digital de dispositiu que serveix per identificar i garantir una comunicació segura amb la seu electrònica d’un ens, entenent seu electrònica en els termes que descriu l’article 10 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Aquest certificat pot utilitzar-se per a la connexió segura dels ciutadans a pàgines web oficials, l’autenticació d’un lloc web, l’allotjament de registres electrònics, la consulta i autorització de registres de representació, etc.

Des de 2011, el Consorci AOC emet el certificat de Seu tot seguint l’Standard Extended Validation SSL Certificate, fet que garanteix el màxim nivell de seguretat en les transaccions que es realitzin en el lloc web que en faci ús. D’aquesta manera se substitueix l’anterior certificat de seu electrònica, que queda suprimit del catàleg.

 • Certificat de dispositiu servidor de controlador de domini (CDSCD-1)

Aquest certificat permet als usuaris que pertanyen al domini de l’entitat autenticar-se, amb certificat digital de signatura i xifrat en targeta, en una xarxa Windows. L’autenticació consisteix en demostrar que el vostre certificat digital és original i es troba vigent.

Tant els equips clients com els controladors de domini han d’estar configurats amb certificats vàlids i dominis registrats. Els controladors de domini han de tenir un certificat de controlador de domini per a poder autenticar usuaris amb targeta criptogràfica.

 • Certificat d’aplicació (CDA-1)

Aquest certificat s’emmagatzema en un servidor (preferiblement en un dispositiu criptogràfic) i és requerit per una aplicació per signar documents o missatges per assegurar l’autenticitat i integritat dels missatges o fitxers signats.

El seu ús equival a un tampó de l’ens o departament.

No és un certificat personal, sinó que està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, pel que no requereix la intervenció de cap operador.

Cal dimensionar bé el maquinari on residirà aquest certificat, ja que les tasques de signatura asimètrica poden saturar-lo. Tanmateix, l’accés al maquinari ha d’estar restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del certificat.

Tècnicament, es coneix aquest certificat lliurat en programari com a CDA-1.

 • Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SENM)

És un certificat digital que serveix per a la identificació i l’autenticació de l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, en els termes descrits en l’article 18 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Aquest certificat pot utilitzar-se per a l’intercanvi de dades (entre administracions, administracions i ciutadans i entre administracions i empreses), la identificació i autenticació d’un sistema, servei web o aplicació, l’arxiu electrònic automatizat, les compulses i còpies electròniques, entre d’altres.

Aquest certificat és recomanable per a la majoria de les administracions públiques que poden tenir els següents riscos: infracció de seguretat (p.e. robatori de la identitat), pèrdues econòmiques moderades, pèrdua d’informació sensible o crítica o refutació d’una transacció amb impacte econòmic significatiu.

El certificat, lliurat en programari, es coneix internament com a CDA-1 SENM.

 • Certificat de signatura de programari (CDP-1)

El certificat de dispositiu programari o de signatura d’aplicacions informàtiques serveix per signar electrònicament les aplicacions informàtiques o programari a transmetre a través d’Internet. Signant el codi d’una aplicació podem:

 • Garantir-ne l’autoria, és a dir, podem comprovar la identitat de l’organització que distribueix el codi mirant qui és el titular del certificat amb el que s’ha signat.
 • Assegurar la integritat del codi, per estar segurs que és lícit i no ha estat modificat de forma no autoritzada després d’haver-lo aprovat l’autor.

Les administracions públiques poden necessitar distribuir alguna peça de programari entre els usuaris (per exemple, penjant-lo d’una pàgina web) donant-ne garantia d’autenticitat. O potser necessiten assegurar el codi de les aplicacions que s’executen en els sistemes en prevenció de modificacions no autoritzades o errònies.

Tècnicament, es coneix aquest certificat lliurat en targeta com a CDP-1.

Aquests certificats poden ser personals o a nom de l’ens. És habitual signar codi com ara: Applets, scripts, executables, etc.

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 23% l'ha trobat útil (115 vots)
Millora aquest contingut

36 Comentaris

  1. Hola Josep,

   Donat que no sabem el que necessites, et recomanem, que davant qualsevol dubte sobre el catàleg de certificats et posis en contacte amb el nostre Centre d’atenció a l’usuari a través de la pestanya “obre una petició” que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

 1. He estat redireccionada des de la pàgina web de l’Ajuntament de Terrassa perquè m’informés dels certificats vàlids (tinc instal·lat el de la FNMT i no me’l reconeix) però en aquesta pàgina no s’informa dels certificats per a persones físiques (es per presentar un contracte menor com a treballadora autònoma). Em podeu informar tant de quins són els certificats vàlids com de quines passes hauria de fer servir? Em serviria per presentar un pressupost a un Ajuntament el certificat com a professora de la Universitat de Barcelona (que és de l’EACAT)?

  1. Hola Núria,

   El catàleg de certificats que estàs mirant, és només per a treballadors públics, per tal de saber si et serveix el teu certificat per a presentar un pressupost, hauràs de parlar amb el prestador del tràmit, és a dir, amb l’Ajuntament, per tal que t’indiquin quins certificats accepten.

   Si necessites algún certificat per a persones físiques et pots dirigir al nostre portal de Suport de l’idCAT

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Lihanny,

   Como no sabemos lo que buscas, te recomendamos contactar con nuestro Centro de Atención al Usuario desde el botón “abre una petición” que encontrarás en la parte superior derecha de esta misma página.

   Atentamente,

   Soporte AOC

  1. Hola Laia,

   Com no sabem exactament el motiu per el qual no pots accedir,et recomanem que et posis en contacte amb el nostre centre d’Atenció a l’Usuari a través del botó “obre una petició” que trobaràs a la part superior dreta d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Jaume,

   Camerfirma és un certificat aliè a l’AOC, però acceptat pel nostre validador.
   Per a saber quins certificats emet camerfirma hauràs de contactar amb ells.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Ricard,

   Si ens especifiques el que busques podrem valorar si hem de millorar algun contingut.
   Tanmateix, si tens algun dubte, sempre pots contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’usuari a través del botó “obre una petició” que trobaràs al marge dret superior d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

 2. Aixó és la llista actualitzada d’entitats classificades per obtenir la meva paraula de pas i/o certificat digital?
  Nessecito obtenir una paraula de pas per a poder accedir a les notificacions electròniques en l’apartat de tr’amits a la pàgina web de la Generalitat. I vaig una mica perduda.
  Gràcies.

  1. Hola Luz,

   La FAQ sobre la que fas referència és una llista de certificats vàlids per a treballadors de l’administració.
   Si necessites accedir a una notificació com a ciutadana pots veure la següent FAQ: Com m’identifico per accedir a una notificació electrònica?.
   Tanmateix, sempre pots contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través del botó “obre una petició” que trobaràs al marge superior dret d’aquesta mateixa pàgina.

   Atentament,

   Suport AOC

  1. Hola Valentin,

   L’ACTIC, és una acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, és un certificat físic, hauràs de parlar amb l’entitat que el va emetre per tal que t’indiquin com validar-lo. La FAQ que estàs mirant fa referència a modalitats de certificació digital.

   Atentament,

   Suport AOC

 3. * No he trobat informació del certificat tipus “certificat de signatura de programari”
  * Quin seria l’equivalent de la FNMT de representació de persona jurídica (no sé si antigament podia ser el CEIXSA)

  1. Maria Dolors Juvanteny i Gallifa

   No mha estat util perque jo no tinc, ni entenc, cap dels noms dels portal dons visc a l’estranger. Jo tinc passaport espanyol nomes produit a London, DNI tinc el d quan era jove pero esta caducat d’anys…no crec que em podre registrar per votar per la web. Llastima dons seria mes facil si no fos que hin han tans ‘portals i portalets’…

   1. Hola Maria Dolores,

    Aquests certificats que estàs mirant són per a treballadors de les administracions publiques. Els dos certificats que tenim per a ciutadans són l’idCAT certificat, que només es pot demanar de manera presencial i l’idCAT mòbil, que es pot demanar telemàticament, però amb DNI vigent i targeta sanitària.
    En el teu cas, hauràs de consultar amb el teu país de residència de quins certificats digitals disposen.

    Atentament,

    Suport AOC

  2. Hola Maria Dolores,

   El catàleg de certificats sobre el que fas referència, és per als treballadors de les administracions públiques, si el que vols, és un certificat per a ciutadà emès per nosaltres, tens l’opció de demanar un idCAT certificat o bé un idCAT mòbil.
   T’adjunto la següent FAQ: Diferències entre l’idCAT Mòbil i l’idCAT- Certificat digital, per tal que puguis veure la diferència entre un i l’altre, i com demanar-los.

   Atentament,

   Suport AOC

 4. Bon dia,
  Podeu emetre certificats “wildcard” SSL per a servidor?
  És a dir, que serveixin per a protegir les comunicacions de diferents servidors en un mateix domini: *.exemple.cat
  Salutacions.

 5. Es tal la complejidad de acceder a un certificado que en mi caso no tengo tiempo para leer TODA la informacion y las indicaciones de los pasos a seguir. Es una barbaridad tanta complejidad para este trámite

  1. Hola Antoni

   Si buscas la información sobre como obtener el certificado idCAT la encontrarás aquí.
   Para cualquier otra consulta por favor abre una petición de soporte a través de la opción “Obre una petició” que encontrarás en el margen superior derecho de la página.

   Atentamente,

   Soporte AOC

 6. enlloc posa quines firmes digitals es poden fer servir per les administracions públiques catalanes.
  A part del IDCAT I Camerfima, n’hi ha més, quins altres funcionen per fer gestions on-line?

  Gràcies

  1. Hola Marta,

   És cada administració qui estableix quins certificats accepta per fer tràmits telemàticament en la seva web.
   Pots consultar aquí quins són els certificats reconeguts pel Valiador del Consorci AOC, no obstant per confirmar si un certificat és vàlid per fer un tràmit concret cal que ho confirmis amb el destinatari del tràmit.

   Atentament,

   Suport AOC

 7. Els certificats digitals son necessaris, avui en dia, gairebé per a totes les entitats. L’univers d’usuaris no pot entendre la terminologia que vostés utilitzen per a descriure els diferents tipus de certificats. Suposo que per a un expert es vàlid, però la gent del carrer no entenem res de res, al menys a mi em passa això.

  1. Hola Ricard,

   El catàleg de certificats al que fas referència és el catàleg de certificats T-CAT, adreçats als treballadors del sector públic català, no es tracta d’un catàleg adreçat a la ciutadania. Dins el catàleg es troben descrites les característiques de cadascun dels certificats T-CAT.

   Atentament,

   Suport AOC

Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres