Cap dels responsables de servei disposa del codi PIN del certificat digital i no es pot accedir a la Carpeta del Subscriptor.

En els casos en que cap dels responsables de servei (ni titular ni suplents) poden accedir a la Carpeta del Subscriptor, per a lliurar els PIN’s dels certificats digitals sol·licitats, perquè els seus propis certificats formen part dels que s’han de lliurar, cal contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari i especificar el cas per a que es trobi la solució alternativa més adient.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+3 puntuación, 9 votos)
El 86% l'ha trobat útil (7 vots)
X