Cap dels responsables de servei disposa del codi PIN del certificat digital i no es pot accedir a la Carpeta del Subscriptor.

En els casos en que cap dels responsables de servei (ni titular ni suplents) poden accedir a la Carpeta del Subscriptor, per a lliurar els PIN’s dels certificats digitals sol·licitats, perquè els seus propis certificats formen part dels que s’han de lliurar, cal contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari i especificar el cas per a que es trobi la solució alternativa més adient.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 0% l'ha trobat útil (2 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi