Què he de tenir en compte si canvio de modalitat dins l’e-FACT?

Amb l’obligatorietat de la facturació electrònica es preveu que el volum de factures creixi i la gestió de factures de forma manual per part dels ens amb modalitat portal del receptor es faci cada cop més complexa i molts es vegin motivats a migrar a la modalitat d’adhesió al servei mitjançant un programari de gestió comptable (ja sigui propi o de mercat).

Aquests canvis de modalitat d’adhesió a l’efact via portal del Receptor a plataforma pròpia s’han de fer de forma coordinada amb el responsable de facturació de cada ens. Això és degut a aspectes relacionats amb l’estat de les factures que apareixen al portal del receptor i que es deixaran de poder gestionar des d’aquest portal perquè aquest passarà a modalitat de només custòdia (sense poder efectuar cap canvi d’estat ni de les factures entrades abans del canvi ni de les noves). Per això des d’aquest portal de custòdia només es podran descarregar les factures, però no gestionar-ne els estats i es quedaran en el darrer estat que tinguessin abans del canvi de modalitat. Com a norma general i per donar cobertura als deures de l’ens com a receptor de la factura, aquest haurà de comunicar els canvis d’estat de les factures que s’han quedat sense gestionar abans del canvi de modalitat, per altres mitjans que no siguin a través d’e.FACT. Per exemple, posant-se en contacte per mail o telèfon amb l’emissor de la factura.

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e.FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a la sol·licitud de modificació de modalitat d’adhesió i s’ha de fer mitjançant una sol·licitud a part.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 1 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)