Cal registrar la representació d’un funcionari habilitat a Representa?

Representa és el registre previst a l’art.6 de la Llei 39/2015 amb la finalitat que els interessats inscriguin les representacions que atorguen per a que una persona (física o jurídica) actuï en nom seu en el sí de procediments administratiu (l’advocat i el gestor, per exemple).

Des d’aquest punt de vista, no està relacionat amb les funcions d’assistència dels funcionaris habilitats de l’art.12 de la mateixa llei, que fa referència a la prestació de serveis als interessats i exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

La capacitat per signar, presentar sol·licituds i obtenció de còpies autèntiques no és una representació susceptible d’estar inscrita al REA, i ha de constar inscrita a un registre diferent, sense perjudici de conservar el consentiment de l’interessat.

Per aquest motiu, des de l’AOC l’hem ofert des d’EACAT i estem treballant per millorar-ne la gestió: https://www.aoc.cat/knowledge-base/gu-el-registre-de-funcionaris-habilitats-a-eacat/idservei/eacat/

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami