Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas.

En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que ja en un acte previ el representant ha consentit aquesta representació.

En el cas que la inscripció no contingui documentació adjunta a validar, caldrà que el representant l’accepti explícitament.

Si el poderdant informa del correu-e del representant, s’enviarà un correu informant del nomenament amb una breu explicació d’aquesta circumstància i amb la informació per tal d’acceptar-la.

Si el representant no està interessat pot renunciar al nomenament com a representant. En el mateix sentit, en qualsevol moment pot donar-se d’alta o de baixa dels avisos (i el poderdant també).

Contingut relacionat: Com el representant pot acceptar una representació que se li ha atorgat?

Aquesta informació ha estat útil? NoSí (No Ratings Yet)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami