Cadastre: dades cadastrals (com fer consultes)

Es poden fer consultes de les següents modalitats:

1. Dades cadastrals: aquesta modalitat permet consultar les dades cadastrals de béns immobles a partir de:

 • Document identificador (DNI / NIF o NIE), o bé
 • Referència cadastral* i/o referència rústica**:

*Referència cadastral:

 • 1-7 dígits de la referència cadastral
 • 8-14 dígits de la referència cadastral
 • Càrrec de la referència cadastral (opcional)
 • Dígit de control 1 de la referència cadastral (opcional)
 • Dígit de control 2 de la referència cadastral (opcional)

**Referència rústica

 • Codis de província i municipi segons l’INE
 • Codi de polígon
 • Codi de parcel·la

La informació que s’obtindrà és:

 • Totes les dades cadastrals dels immobles que figuren a la base de dades del Cadastre associats al DNI o NIE, o bé a la referència cadastral i/o rústica indicada (Vegeu Annex1. Dades cadastrals)
 • Aquesta modalitat té disponible la versió imprimible del resultat de la consulta en format PDF en base 64.

Nota: cal tenir en compte que en el cas de consultar a partir del NIF d’una Entitat Jurídica, aquesta podria tenir 100 o més béns immobles, amb la qual cosa es podria exhaurir el temps de resposta del servei

2. Certificat de titularitat: aquesta modalitat permet obtenir una certificació de titularitat cadastral a partir de:

 • Document identificador (DNI / NIF o NIE)
 • S’ha de limitar l’àmbit de la consulta a una comunitat autònoma, però és opcional limitar a una província i dins d’aquesta a un municipi. També és opcional limitar la consulta per tipologia dels béns immobles (urbans, rústics o de característiques especials). Per tant,
  • Comunitat Autònoma (obligatori)
  • Província (opcional)
  • Municipi (opcional)
  • Tipus de bé immoble (Urbà, rústic, o característiques especials) (opcional)

La informació que s’obtindrà és:

 • Certificació de titularitat cadastral, és a dir un document que certifica els immobles associats a un titular cadastral, o bé la circumstància de no figurar com a titular cadastral de béns immobles a la base de dades del Cadastre.

La informació que hi consta sobre cada immoble del titular és la següent:

 • Referència cadastral
 • Província
 • Municipi
 • Situació
 • Titular
 • NIF/CIF
 • Dret (% de Propietat)
 • Superfície
 • Us local principal: Residencial, magatzem, estacionament…
 • Valor sòl
 • Valor construcció
 • Valor cadastral
Aquesta informació ha estat útil? NoSí (+17 rating, 25 votes)
El 84% l'ha trobat útil (25 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

  CA ES EN