Services Status

AFFECTATIONS OF THE SERVICES

Open

From Service Affectation Date Incidence
AOC
Vàlid
[AOC] Incidència detectada a l’accés a valid.aoc.cat amb certificats proporcionats per CAMERFIRMA
S'ha detectat una incidència que afecta a l'accés a valid.aoc.cat amb certificats proporcionats per CAMERFIRMA. A causa d'aquesta incidència, no es pot accedir a aquest servei amb aquests certificats. S'està [+]
24/05/2024 11:20

Llegenda

Incidences
Interventions