Decàleg sobre innovació i simplificació administrativa del Govern Basc

Aquest decàleg ha estat elaborat a partir de les reflexions i les experiències del ‘Taller sobre innovació administrativa‘ que, centrant-se en la millora contínua de processos de l’administració local, es va fer el passat mes d’abril a Bilbao. Resumides, les 10 recomanacions que en fa són: Gestiona dibuixant a la ciutadania en el teu organigrama i […]

Es tanquen els serveis antics de tramesa d’informació pressupostaria al DGRI

Els serveis antics de tramesa d’informació pressupostaria al DGRI fins a 2010 i les trameses de pressupost fins a 2013 i liquidacions fins a 2012 deixaran de funcionar l’1 de gener de 2015. Per aquest motiu, si teniu trameses pendents de realitzar al Departament de Governació i Relacions Institucionals corresponents a pressupostos de 2013 o […]

Impuls del pla de reforma de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat dóna publicitat de l’Acord de Govern que encarrega a la Secretaria d’Administració i Funció Pública i al CIORA del disseny, desenvolupament, governança i impuls definitiu del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Aquest pla de reforma s’estructura en base als eixos següents: transparència, […]