L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat regula l’ús de les notificacions electròniques

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha aprovat la modificació de la seva ordenança reguladora de l’administració electrònica per tal de gestionar més eficientment la notificació electrònica dels seus actes administratius. Concretament, s’ha modificat l’article 29 que és l’article que desenvolupa la notificació per mitjans electrònics. Fins ara, l’article 29.1. regulava la notificació per mitjans electrònics en […]

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat impulsa l’ús de les notificacions electròniques

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha aprovat la modificació de la seva ordenança reguladora de l’administració electrònica per tal de gestionar més eficientment la notificació electrònica dels seus actes administratius. Concretament, s’ha modificat l’article 29 que és l’article que desenvolupa la notificació per mitjans electrònics. Fins ara, l’article 29.1. regulava la notificació per mitjans electrònics en […]

Banyoles ja disposa de tauler d’anuncis electrònic

El ciutadans i ciutadanes ja poden consultar, a través de qualsevol dispositiu electrònic, les comunicacions que publica l’ajuntament de Banyoles. Per saber quins anuncis i edictes ha publicat l’ajuntament, els ciutadans poden accedir directament a la seu electrònica. Per oferir als seus ciutadans un servei electrònic de publicació d’edictes i anuncis, l’ajuntament de Banyoles ha […]

Es crea l’Oficina de Processos i Administració Electrònica

En el DOGC d’avui, 27 de juny, s’ha publicat el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Es crea l’Oficina de Processos i Administració Electrònica, en substitució de l’anterior direcció general,  de la qual depenen dues àrees funcionals: l’Àrea de Qualitat i Millora de Processos i l’Àrea […]

Localret a EACAT

El Consorci LOCALRET posa a disposició dels ens locals un nou canal a través de l’EACAT per tal de poder fer arribar aquella documentació administrativa que està en suport electrònic, i amb la validesa jurídica que ofereix el registre telemàtic.

Noves modalitats de consulta del Títol de Família Nombrosa

Us informem que ja estan disponibles les noves modalitats de consulta del Títol de Família Nombrosa (TFN). El nou servei de consulta de dades del Títol de Família Nombrosa (TFN) és una simplificació del que hi havia disponible fins ara i no requereix la realització de cap tasca per part dels usuaris d’EACAT > Via […]

El G8 elabora una declaració sobre Open Data

El document estableix un llistat de principis: Dades obertes per defecte, reconeixent que hi ha condicions per a que algunes restin sense alliberar. Qualitat i quantitat, que les dades siguin acurades, actualitzades i rigoroses, que s’exposin en un llenguatge entenedor i siguin completes. Usables per a tothom, que les dades s’alliberin en formats oberts i tantes […]

Oficina per a l’execució de la reforma de l’Administració

Al BOE núm. 149 de dissabte 22 de juny de 2013, s’han publicat els Reals Decrets 479/2013, de 21 de juny, pel qual es crea l’Oficina per a l’execució de la reforma de l’Administració, i el 486/2013, de 21 de juny, pel qual es nomena la Directora d’aquesta Oficina.

Tramitades més de 26000 autoritzacions de cremes de restes vegetals i agrícoles

El servei de cremes col·lectives, que permet eliminar restes vegetals i brancatge procedents de treballs agrícoles, es va inciar el 15 de març i va finalitzar el 14 de juny. Durant aquests 3 mesos s’han lliurat un total de 26530 autoritzacions de cremes col’lectives en un total de 401 municipis. Les peticions s’han realitzat a […]

Notificacions en procediments de contractació

Des de l’assessoria jurídica del Consorci AOC s’avala la possibilitat de realitzar notificacions electròniques en els procediments de contractació mitjançant sistemes d’identificació amb contrasenyes d’un sol ús, així com també amb altres sistemes de signatura electrònica avançada (per exemple, certificats digitals sense suport targeta, com són idCAT, FNMT, etc). A priori, això pot semblar contradictori […]

Obert el termini per sol·lictar les subvencions a Cultura 2013

Les línies i terminis de presentació, de les línies de subvenció que s’han publicat fins al moment són les següents: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC): RESOLUCIÓ CLT/1252/2013, de 7 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de […]

Pla de Govern 2013-2016 i administració electrònica

El proppassat dimarts dia 11 de juny, el Consell Executiu va aprovar el Pla de Govern 2013-2016, que defineix set eixos d’actuació, 77 objectius i 355 mesures. Els EIXOS són els següents: 1. Recuperació econòmica i creació d’ocupació. 2. Cohesió social i serveis d’interès públic. 3. Dret a decidir i Transició Nacional. 4. Sostenibilitat i […]

Serveis públics electrònics? Sí, si ho fan més barat i fàcil

Publicat el document de la Comissió Europea ‘Public Service Online. Digital by Default or by Detour?‘. A diferencia d’altres edicions on s’analitzava el compliment de determinats serveis, en aquest es valora la capacitat de les administracions per atendre necessitats concretes de la ciutadania agrupades al voltant d’events. En concret: la creació d’empreses, la pèrdua i […]

Propostes de Plaques i Medalles al treball President Macià a través d’EACAT

Mitjançant la Resolució publicada el 10 de juny de 2013 pel Departament d’Empresa i Ocupació al DOGC, s’obre la convocatòria per a l’any 2013 per presentar propostes per a la concessió de les Plaques i Medalles al treball President Macià. La distinció de la Medalla al treball President Macià s’atorga com a reconeixement a aquells […]

Cinquena edició del curs sobre Interoperabilitat a l’EAPC

El passat 8 de maig va tenir lloc la cinquena edició del curs “Com compartir dades entre administracions: INTEROPERABILITAT”, que s’imparteix a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Aquest curs està adreçat al personal de l’administració local involucrat en els processos d’adaptació dels procediments administratius als preceptes de les lleis vigents en matèria d’intercanvi telemàtic […]

Sant Feliu de Guíxols ja disposa de tauler d’anuncis electrònic

El ciutadans ja poden consultar, a través de qualsevol dispositiu electrònic, les comunicacions que publica l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Per saber quins anuncis i edictes ha publicat l’ajuntament, els ciutadans poden accedir directament a l’adreça https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1716090004 Per oferir als seus ciutadans un servei electrònic de publicació d’edictes i anuncis, l’ajuntament de Sant Feliu […]

Close Bitnami banner
Bitnami