Contacte e.FACT administració

A qui m’adreço si tinc dubtes?

T’ajudem a trobar el suport precís en cada cas:

Suport Generalitat

  • El meu ens pertany a la Generalitat i el Sector Públic…

La Generalitat i el seu sector públic disposa d’un canal específic de suport a la facturació electrònica. Contacta a través de l’adreça indicada a sota:

gefact.eco@gencat.cat

Suport ens locals i Universitats

  • El meu ens no pertany a la Genralitat i el Sector Públic

Trasllada al Consorci AOC les qüestions relacionades amb el servei e.FACT a través del formulari de sota:

Formulari de Contacte

X