Mapa d’ajuntaments que ja disposen del formulari e-TRAM “Sol·licitud d’accés a la informació pública” segons la nova Llei de Transparència

Actualment, 763 ajuntaments de Catalunya, ja tenen disponible el formulari  Sol·licitud d’accés a la informació pública vinculat al compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governtal i com pot observar-se al mapa.

formulari_acces

 

Des del Consorci AOC el passat 9 de juliol es va procedir a activar aquest nou tràmit, a tots els ens usuaris d’ e-TRAM que disposaven del tràmit d’instància genèrica.

Aquesta activació s’ha realitzat d’acord a les condicions de prestació del servei, que estableixen que els canvis associats a noves obligacions o modificacions legals, o la introducció de noves funcionalitats i/o nous tràmits electrònics seran implementats automàticament als serveis del Consorci AOC en funció dels recursos disponibles, amb l’objectiu de garantir que els serveis del Consorci AOC compleixin amb la normativa vigent i agilitzar la gestió administrativa dels serveis.

Recordeu però que els ens que heu optat per a no utilitzar el catàleg que l’e-TRAM ofereix per defecte, i per tant només enllaceu a la descripció i/o formulari, haureu d’enllaçar el tràmit al vostre catàleg o seu electrònica seguint les instruccions que via EACAT se us van fer arribar.

En tot cas trobareu més informació al Portal de Suport d’e-TRAM, i per a qualsevol dubte o consulta ens podeu contactar a través del formulari de contacte.

Per altra banda, aquells ens que no disposeu del formulari i vulgueu fer-ne ús, podeu sol·licitar-ho: https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-disposar-tramit-solicitud-acces-informacio-publica-al-meu-e-tram/

Addicionalment, aquells ens que en compliment de la Llei vulgueu disposar també del formulari e.TRAM “Queixes, suggeriments i propostes”, podeu consultar la següent FAQ: http://www.aoc.cat/knowledge-base/com-demanar-queixes-suggeriment-propostes/

X