Via Oberta: l’històric del Padró consultarà els darrers 11 anys

Amb l’objectiu de donar més agilitat a la cerca i així oferir-vos un millor servei, us comuniquem que a partir de dilluns 8 de juny la cerca de l’històric del padró es limitarà als darrers 11 anys. Aquesta xifra s’ha adoptat per donar la possibilitat de consultar les dades del Padró d’expedients endarrerits.

En el cas que es requerís alguna dada més enllà d’aquest límit temporal, caldria que ens féssiu arribar un requeriment formal a Suport sobre la necessitat de consultar dades més antigues. L’AOC només podria atendre requeriments de consulta de dades des de juliol de 2006 (data d’inici del servei de consulta de l’Històric del Padró).

X