TES – Subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran 2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat obre la convocatòria de subvencions pel foment d’actuacions destinades a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural els titulars dels quals siguin municipis pertanyents a les comarques de muntanya i a l’Aran.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

  1. Actuacions en camins d’accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics.
  2. Actuacions en camins d’accés a punts d’interès econòmic (espais agroforestals, àrees turístiques o paisatgístiques).
  3. Actuacions d’emergència necessàries per a l’adequada circulació dels camins.

Els termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el el dia 28 de juny de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a la sol·licitud en el servei TES- Subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran 2021 del Departament de Territori i Sostenibilitat.

X