TES – Inventari patrimoni municipal sòl i habitatge

El dibuix d'una casa acoloridaEl Departament de Territori i Sostenibilitat publica el servei per a la tramesa de l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, per tal que els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada trametin al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, anualment, l’esmentat inventari i el seu balanç de situació.

Aquesta tramesa dona compliment a l’establert a l’article 10.4 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei TES – Inventari patrimoni municipal sòl i habitatge.

X