TES – Autorització per a realitzar activitats en espais naturals protegits

Una tenda acampada a la vora d'un llacEl Departament de Territori i Sostenibilitat publica un nou servei TES – Autorització per a realitzar activitats en espais naturals protegits, que serveix perquè els ens locals, que volen fer activitats diverses en espais  inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), sol·licitin l’autorització a la Generalitat.

Les activitats a autoritzar són les relacionades amb:

 • Acampada, pernoctacions i/o casals.
 • Accés a xarxa viària restringida.
 • Activitats aèries tripulades o no (inclou drons).
 • Activitats de recerca.
 • Activitats educatives, de formació, artístiques o recreatives.
 • Competicions esportives i altra tipologia de proves.
 • Aprofitament de recursos naturals.
 • Banyar-se fora d’indrets destinats a aquest efecte.
 • Activitats amb bicicleta tot terreny (BTT) o de muntanya.
 • Circulació motoritzada organitzada.
 • Crear o modificar circuits o itineraris senyalitzats siguin eqüestres, de bicicleta i/o altres.
 • Espeleologia.
 • Esports aquàtics (riu, mar, llacunes, etc.)
 • Instal·lació o millora via escalada o via ferrada.
 • Pràctiques col·lectives de lleure, esportives o d’aventura, organitzades o comercialitzades.
 • Realització de pel·lícules, espots o documentals i reportatges fotogràfics.
 • Transport de viatgers amb finalitat turística o lúdica.
 • Qualsevol altra activitat regulada per la normativa pròpia de l’Espai d’Interès Natural.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei TES – Autorització per a realitzar activitats en espais naturals protegits.

X