Subvencions per a la redacció i l’actualització de plans directors del servei, 2017

Ja es poden presentar les sol·licituds corresponents a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

X