Subvencions per fomentar el cinema en català

S’ha obert la convocatòria de subvencions per fomentar la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada i i de la producció catalana, en sales d’exhibició,  en règim de concurrència no competitiva. El període per presentar sol·licituds finalitza el 14/10/2015

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través de l’extranet de les adminstracions catalanes (EACAT)

Normativa aplicable

RESOLUCIÓ CLT/1784/2015, de 24 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició. (DOGC 6925 de 31/07/2015 )

RESOLUCIÓ CLT/1783/2015, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició. (DOGC 6925 de 31/07/2015 )

RESOLUCIÓ CLT/2383/2014, de 17 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. (DOGC 6738 de  29/10/2014 )

RESOLUCIÓ CLT/266/2015, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. (DOGC 6816 de 23/02/2015 )

RESOLUCIÓ CLT/412/2015, de 5 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència. (DOGC 6829 de 12/03/2015 )

També, podeu consultar les bases de la convocatòria Tramits.gencat.cat

X