Subvencions per a l’elaboració i millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius

El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre la convocatòria de subvencions per a l’elaboració i millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de març de 2021.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Arxius.

X