Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

El Departament de Cultura a través de l’Oficina  de Suport a la Iniciativa Cultural obre la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibre i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, per al 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de gener al 6 de febrer de 2019. Les seves bases reguladores les trobareu al web del Departament de Cultura.

Per tramitar l’ajut heu d’anar a Tràmits/ Catàleg de tràmits/ Departament de Cultura/CLT – OSIC – Subvencions – Biblioteques.

X