Subvencions per a activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública

Un actor en mig d'un escenari on es projecta la seva ombraEl termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 17 d’abril de 2019. Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.

Recordeu que cal enviar el formulari de sol·licitud, signat per la persona representant de l’ens, a través de la finestreta de registre, no des de la tramesa genèrica.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions al web del Departament de Cultura.

X