Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals

Espectacle de llums làserEl Departament de Cultura, a través de la seva Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), obre la convocatòria de subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 23 de juliol de 2020.

Podeu trobar les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura.

Per descarregar-vos el formulari de sol·licitud i els documents annexos (pressupost i projecte), heu d’anar a Tràmits, Catàleg de tràmits, Departament de Cultura, CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.

Recordeu que cal enviar el formulari de sol·licitud, signat per la persona representant de l’ens, a través de la finestreta de registre, no des de la tramesa genèrica.

X