La subvenció d’ÀRIDS 2016 ja la podeu justificar

Ja teniu a la vostra disposició el formulari i la tramesa per a tramitar la vostra Justificació, per a la Convocatòria 2016, d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (TES/1468/2016).

X